Herregistratie Schoolleiderschap

Het herregistratietraject van Intersym2 verbindt, versterkt en ontwikkelt, het werkplekleren!

“Geen klassikale opleiding, geen verplichte lesdagen en geen zelfstudie”

Informeel leren

Het informele leertraject van Intersym2 biedt jou de mogelijkheid om achteraf je professionele ontwikkeling te laten waarderen. Dat kan een ontwikkeling zijn die je al hebt doorlopen of nog gaat plannen. De dagelijkse praktijk vormt de basis voor je leerproces.

“Voor en door schoolleiders”

Begeleiding door een collega schoolleider

Samen met een ervaren schoolleider als trajectbegeleider ga je aan de slag om je leertraject vorm en inhoud te geven. Jij kiest één of meerdere professionaliseringsthema’s van het schoolleidersregister. Je bepaalt zelf de start, duur van het traject, mate van begeleiding en het moment waarop het waarderingsgesprek plaatsvindt.

“Inclusief schoolleidersassessment”

De TMA met schoolleiderscompetenties als basis

Je start met een ontwikkelassessment waarin je zicht krijgt op je eigen talenten, drijfveren en schoolleiderscompetenties. Tevens krijg je zicht op je persoonlijke en professionele aanleg en maakt je een koppeling tussen je ontwikkel potentieel en gekozen professionaliseringsthema (‘s).

“Samen terugkijken op eigen prestaties en groei”

Goed voorbereid naar het waarderingsgesprek

Je hebt al de nodige kennis en ervaring vergaard, en nu ga je je professionele groei beschrijven en reflecteren met begeleiding van de trajectbegeleider. Dit proces vindt plaats binnen de online leeromgeving van Intersym2. Wanneer je voelt dat je gereed bent voor de herregistratie, bepaal je samen met de assessor het waarderingsgesprek.

Leertraject

Intersym² biedt schoolleiders de gelegenheid om één of meerdere professionaliseringsthema’s te volgen als onderdeel van hun herregistratie.

Intersym² is geaccrediteerd door het schoolleidersregister en biedt in totaal 21 verschillende professionaliseringsthema’s aan.

Tijdsinvestering

Deelnemers hebben de flexibiliteit om meerdere professionaliseringsthema’s te kiezen en deze te verdelen over een, twee, drie of vier jaar. Hierdoor hebben deelnemers de mogelijkheid om binnen een periode van vijf jaar hun benodigde herregistratiepunten van 100 te behalen, uitsluitend via deze trajecten of in combinatie met andere aanbieders. In overleg met de trajectbegeleider bepalen deelnemers hoeveel professionaliseringsthema’s zij in één of meerdere trajecten willen laten waarderen.

De geschatte totale tijdsduur voor het informeel leertraject van één thema bedraagt 8 uur. Als de deelnemer ervoor kiest om meerdere thema’s gelijktijdig te laten beoordelen, wordt een extra tijdsinvestering van 4 tot 6 uur (per thema) toegevoegd. De deelnemer heeft de mogelijkheid om per jaar maximaal 4 thema’s binnen één traject te laten waarderen.

Toekenning herregistratiepunten

De assessor kent herregistratiepunten toe op basis van de volgende criteria: elk gekozen professionaliseringsthema levert 10 punten op. Daarnaast beoordeelt de assessor op welk niveau van de Table of Learning van Shulman de deelnemer zijn traject afsluit. Niveau 4 staat gelijk aan 10 punten, niveau 5 aan 20 punten en niveau 6 aan 30 punten. Met het eerste professionaliseringsthema kan de deelnemer dus tussen de 20 en 40 punten behalen. Het niveau van Shulman wordt eenmalig toegekend en is niet van toepassing op volgende trajecten. Voor de daaropvolgende professionaliseringsthema’s geldt steeds een toekenning van 10 punten per thema.

Certificaat

Deelnemers ontvangen een certificaat met de herregistratiewaarde. Dit dient als bewijslast voor herregistratie van het schoolleidersregister.

Kosten

Gedurende een periode van 5 jaar is het mogelijk om in totaal 100 punten te behalen. Elk jaar kan de deelnemer ervoor kiezen om minimaal 1 en maximaal 4 professionaliseringsthema’s te doorlopen (hoewel meer mogelijk is, wordt dit niet aangeraden). In de daaropvolgende jaren kunnen extra professionaliseringsthema’s worden gevolgd, met verminderde tijdsinvestering en lagere kosten.

Kosten per jaar (incl. BTW)

Eerste jaar
1 professionaliseringsthema: € 1750,- 
en voor elk volgend thema € 750,-

Tweede jaar
1 professionaliseringsthema: € 1000,- 
en voor elk volgend thema € 750,-

Derde jaar
1 professionaliseringsthema: € 1000,-   
en voor elk volgend thema € 750,-

Vierde jaar
1 professionaliseringsthema: € 1000,- 
en voor elk volgend thema € 750,-

Vijfde jaar
1 professionaliseringsthema: € 1000,- 
en voor elk volgend thema € 750,-

Waarborging kwaliteit

Intersym² organiseert jaarlijks een training onder de trajectbegeleiders en assessoren. Hier krijgen zij alle essentiële kennis, vaardigheden en inzichten om succesvol te kunnen begeleiden en waarderen. Daarnaast voert Intersym² jaarlijks een interne kwaliteitsaudit uit, waarbij een selectie van deelnemers, trajectbegeleiders en assessoren wordt betrokken. Het primaire doel hiervan is om de kwaliteit te waarborgen en mogelijkheden tot verbetering door te voeren.

Aanbod voor scholenstichtingen of samen met collega’s

Intersym2 biedt een maatwerkaanbod voor scholenstichtingen en (leer)netwerken van schoolleiders. De basisopzet is hetzelfde, waarbij de trajectbegeleider de begeleiding, regie en coördinatie heeft. De coaching, reflectie en intervisie is belegd binnen de groep van schoolleiders. Het traject wordt afgesloten met een waarderingsgesprek per schoolleider. Voor meer informatie, neem contact op met onderstaande partners.