Rene Stallinga

Achtergrond

Studie: Opleiding tot toezichthouder, Pabo, leer- en gedragsstoornissen en – problemen, intern- en ambulant begeleider, directeur REC, licentie Human Dynamics (organisatieontwikkeling, cultuur- en verandermanagement) TMA (assessments en talentontwikkeling).

Werk: Directeur, bestuurder, ondernemer, consultant. Oprichter Intersym (2003).

Het verschil dat ik wil maken

Als sociaal maatschappelijk geëngageerd bestuurder, (interim) directeur en ondernemer heb ik hart voor het sociale domein met ruime ervaring in het onderwijs, (jeugd)zorg, kinderopvang en overheid. In mijn loopbaan ben ik meer dan 30 jaren, met een onderbreking van 4 jaren, betrokken bij vraagstukken rondom opgroeien, opvoeden en onderwijs. Ik werk voor en in opdracht van wethouders, bestuurders en directeuren binnen het sociaal maatschappelijke domein. Mijn werkzaamheden zijn strategisch, tactisch en operationeel van aard. Deze hebben een reikwijdte van het implementeren van schoolmaatschappelijk werk, het verzelfstandigen van onderwijsstichtingen en het creëren van een faciliteit voor thuiszitters. Ook het ontwikkelen van een aanbod voor jongeren zonder arbeidsperspectief, het creëren van een regionaal vangnet van onderwijs en zorgverleners voor kinderen met co-morbiditeit en hoogbegaafdheid, het opzetten van een expertise centra en tal van andere werkzaamheden tot leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs en de (jeugd)zorg. Deze werkzaamheden doe ik landelijk en weet regionale samenwerking constructief tot stand te brengen. Ik begrijp en verbind de vraagstukken in het sociale domein, spreek de taal en weet de juiste balans aan te brengen tussen betrokkenheid en onafhankelijkheid. Tevens beschik ik over het vermogen om complexe informatie snel te doorgronden en onderlinge verbanden te leggen.

Als ik later groot ben….

. . . . wil ik de beste opa van de hele wereld zijn!

Wat is mijn verborgen talent?

Ik speel trombone in New-Orleans jazzbands. We treden op in Europa en de bakermat van de jazz New Orleans. Eigenlijk is muziek maken hetzelfde als ons werk en vakgebied. De rol van het instrument en de muzikant vraagt om een voortdurende interactie met de andere muzikanten in de band om tot mooie muziek te komen.

Waar kun je me wakker voor maken?

Ik ben een wijnliefhebber en hou van goed eten, dat ik ook graag zelf maak.

Thema’s waar ik mee kan helpen

Deze website maakt gebruik van cookies om de ervaring voor u te verbeteren.