Rene Stallinga

Achtergrond

Studie: Geregistreerd toezichthouder, Pabo, leer- en gedragsstoornissen en – problemen, intern- en ambulant begeleider, directeur REC, licentie Human Synergistics (organisatieontwikkeling, cultuur- en verandermanagement) TMA (assessments en talentontwikkeling).

Werk: Directeur, bestuurder, Gecertificeerd toezichthouder, Oprichter Intersym (2003).

Het verschil dat ik wil maken

Als sociaal maatschappelijk geëngageerd directeur bestuurder heb ik hart voor het sociale domein met ruime ervaring in het onderwijs, (jeugd)zorg, kinderopvang en overheid. In mijn loopbaan ben ik meer dan 30 jaren, met een onderbreking van 4 jaren, betrokken bij vraagstukken rondom opgroeien, opvoeden en onderwijs. Ik werk voor en in opdracht van wethouders, raad van toezicht, bestuurders en directeuren binnen het sociaal maatschappelijke domein. Mijn werkzaamheden zijn strategisch, tactisch en operationeel van aard. Ik werk als directeur voor diverse scholen en een expertise centrum, als bestuursondersteuner en kwartiermaker bij het verzelfstandigen van een onderwijsstichting of fusietrajecten, ontwikkel strategische beleidsplannen, start IKC’s op en coach  teams en leiders in hun professionele ontwikkeling. Ik ben betrokken bij de professionalisering van de kinderopvang in het kader van VVE, het implementeren van schoolmaatschappelijk werk en het creëren van een regionaal vangnet van onderwijs en zorg voor kinderen met een zorgvraag, co-morbiditeit, hoogbegaafdheid en thuiszitters. Deze werkzaamheden doe ik landelijk en weet regionale samenwerking constructief tot stand te brengen. Ik begrijp en verbind de vraagstukken in het sociale domein, spreek de taal en weet de juiste balans aan te brengen tussen betrokkenheid en onafhankelijkheid. Tevens beschik ik over het vermogen om complexe informatie snel te doorgronden en onderlinge verbanden te leggen.

Als ik later groot ben….

. . . . wil ik de beste opa van de hele wereld zijn!

Wat is mijn verborgen talent?

Ik speel trombone in New-Orleans jazzbands. We treden op in Europa en de bakermat van de jazz New Orleans. Eigenlijk is muziek maken hetzelfde als ons werk en vakgebied. De rol van het instrument en de muzikant vraagt om een voortdurende interactie met de andere muzikanten in de band om tot mooie muziek te komen.

Waar kun je me wakker voor maken?

Ik ben een wijnliefhebber en hou van goed eten, dat ik ook graag zelf maak.

Thema’s waar ik mee kan helpen