Netwerkontwikkeling

Intersym² is al meer dan 20 jaar een netwerkorganisatie die mensen en organisaties begeleidt bij werk, welzijn en communicatie. Als het om netwerkontwikkeling gaat hebben we drie niveaus van diensten:

 • Binnen een bedrijf of instelling
  Denk b.v. aan samenwerking tussen afdelingen, units, clusters of leiderschapsnetwerken.
 • Tussen bedrijven of instellingen op dezelfde locatie met een gemeenschappelijk doel/belang
  Denk b.v. aan de samenwerking binnen integrale kindcentra (IKC), brede maatschappelijke voorzieningen (BMV) of gedeelde locaties (bedrijvencentra).
 • Tussen bedrijven of instellingen binnen dezelfde regio met een gemeenschappelijk doel/belang
  Denk b.v. aan de samenwerking tussen organisatie binnen hetzelfde domein of sector (interbestuurlijke samenwerking of vertegenwoordiging beroepsgroep) of tussen verschillende domeinen of sectoren (samenwerkingsverbanden, onderwijsregio/RATO, ketenorganisatie of joint venture).

Voorbeelden van diensten

Welke leiderschapsprofielen passen bij de gekozen organisatievorm?

De verscheidenheid in organisatievormen neemt toe. Net als de opdrachten waar organisaties voor staan en de complexiteit ervan. Welke leiderschapscompetenties maken het verschil? Welke combinaties versterken elkaar en waar liggen risico’s?

Intersym² selecteert samen met de opdrachtgever de benodigde competenties en gedragsindicatoren, passend bij de organisatievorm en opdracht. Het maatwerk leiderschapsprofiel biedt focus en versterkt de rol van de leider.

 

Is de organisatiecultuur in lijn met de opdracht?

Welke cultuurstijlen en gedragspatronen zijn bepalend in je organisatie? Welk (collectief) gedrag vergroot de kans op succes of het volbrengen van de opdracht?

Intersym² brengt cultuurstijlen in beeld die voor en tegen de doelstelling van een organisatie werken. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld om de organisatiecultuur te versterken of de benodigde cultuurverandering in te zetten.

 

Hoe kan onze organisatie extern beter samen gaan werken?

Wil jouw organisatie ook flexibeler gaan samenwerken en beter leren inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen? Welke factoren spelen een positieve of negatieve rol in deze gedragsverandering.

Intersym² brengt het gewoontegedrag, eventuele obstakels en weerstanden in beeld en doet voorstellen hoe de gedragsverandering vorm kan krijgen. Dit traject biedt tegelijkertijd een versteviging van de interne en externe communicatie.

 

Op zoek naar samenwerkingspartners?

Wil jouw organisatie ook flexibeler gaan samenwerken en beter leren inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen? Waar liggen kansen en sterke punten?

Intersym² brengt aan de hand van kwalitatief en kwantitatief onderzoek in beeld waar de kansen en valkuilen liggen en doet voorstellen voor een aanpak. Dit onderzoek biedt tegelijkertijd bouwstenen voor een versteviging van de externe communicatie.

Diensten Netwerkmanagement

Onderzoek, advies en begeleiding (bestaande netwerken)

 • Netwerkconnectiviteit – Sociale Netwerk Analyse
 • Netwerkleiderschap – Onderzoek netwerkgovernance
 • Netwerkgezondheid – Cultuur- en kwaliteitsonderzoek

 

Leiderschapsontwikkeling

 • Assessments d.m.v. TMA: profiel netwerkleiderschap (systemisch- en transformationeel Leiderschap)
 • Leiderschapscoaching en begeleiding gericht op netwerkgovernance.

 

Projectleiding (bestaande en nieuwe netwerken)

 • Netwerkmakelaar: verbetering, inrichting en ontwerp netwerk (kennis- en innovatienetwerken, leiderschapsnetwerken en organisatienetwerken).

 

Interim-netwerkmanagement (uitvoering en verantwoording)

 • Netwerk Administratieve Organisatie (NAO): (tijdelijke) aansturing van een netwerk.