OVER ONS

Intersym² is een moderne netwerkorganisatie die mensen en organisaties begeleidt bij werk, en welzijn en communicatie. Een collectief van zelfstandige ondernemers dat anderen helpt ondernemend te zijn. Intersym² biedt mensen en organisaties wat ze nodig hebben in tijden van transitie. Onze partners zijn stuk voor stuk experts en hebben een breed netwerk van opdrachtgevers. Opdrachtgevers verspreid over diverse sectoren, waarbij Onderwijs, Zorg, Welzijn, Gemeenten en Midden- en Kleinbedrijf goed zijn vertegenwoordigd. Binnen al deze sectoren, met bijkomende activiteiten, is de kwaliteit van werken ons verbindend uitgangspunt, waarbij de vraag van de klant leidend is. Dit maakt ons uw critical friend.

Wat we doen

“Intersym 2 ontwikkelt, verbindt en versterkt mensen en organisaties”.

Concreet betekent dit dat vraagstukken uit de sector onderwijs  benaderd kunnen worden vanuit een zorgcontext en omgekeerd. Net dat andere accent in de benadering kan helpend zijn voor mensen en organisaties. Domeinen als onderwijs, zorg, jeugdzorg en jeugdgezondheid liggen qua processen en dynamiek dicht bij elkaar, maar laten zich in hun uitvoering moeilijk bij elkaar brengen. De waan van de dag overheerst in veel gevallen, wat leidt tot veel ‘ik-betrokkenheid’. Dit is waar Intersym² het verschil kan maken. Met onze aanpak maken we mensen en organisaties wendbaar en werken wij aan ‘wij-betrokkenheid’, met de blik naar buiten.

Hoe we het doen

Met onze huidige aanpak richten wij ons vooral op de specifieke opdracht en de daarbij behorende opdrachtgever. We starten met een zorgvuldige analyse waarbij we veel aandacht besteden aan de intakefase. Hierbij dringen we door tot de kern van de begeleidingsvraag en stellen we samen met onze opdrachtgever de gewenste aanpak vast. De oplossing wordt veelal gevonden door intern de mogelijkheden te zoeken om het vraagstuk aan te pakken. In onze persoons- en organisatiegerichte aanpak, houden wij in alle gevallen vast aan onze kernwaarden: deskundigheid, doelgerichtheid, verbinding, betrokkenheid en inspiratie. Deze kernwaarden geven binnen onze organisatie richting aan drie pijlers:

– Relatie
“Ik word gewaardeerd en sta in contact met zowel mijn omgeving als de organisatie”

– Autonomie
“Ik ben in staat om mijn verantwoordelijkheid te nemen en weet wanneer ondersteuning nodig is”

– Competentie
“Ik geloof in mijn eigen kunnen”