Wouter Wetzelaer

Achtergrond

Studie: Executive Master in Management of Education (MSc.), Magistrum Schoolleidersacademie en Pedagogische Academie.

Werk: (Meerschools) Directeur PO, Locatie- en teamleider PO, Coördinator leerlingenzorg en Leerkracht PO, Bestuurlijk projectleider Innovatie en Anders Organiseren, Begeleider van Directeuren in opleiding, Gastspreker en gastdocent MBO-HBO.

Het verschil dat ik wil maken

In mijn werk staan Innovatie, Samenwerking en Leiderschap centraal. Onderwijsvernieuwing heeft in de afgelopen jaren ten onrechte een negatief imago gekregen. Om toekomstige en actuele uitdagingen, zoals bijvoorbeeld het lerarentekort, het hoofd te bieden, is aandacht voor innovatie essentieel. Tijdens mijn loopbaan heb ik leiding gegeven aan grotere innovatieprocessen en conceptveranderingen. Deze Innovaties en veranderingen zorgden altijd voor veel dynamiek en vroegen veel van het leiderschap. Ik heb ervaren dat transformationeel leiderschap de samenwerking, flexibiliteit en creativiteit binnen een team versterkt. Het biedt ruimte aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid bij de medewerkers  waardoor uiteindelijk een duurzame verandering ontstaat.  De directeur heeft een belangrijke rol bij de totstandkoming en het resultaat van het innovatieproces maar is vaak overgeleverd aan (externe) specialisten en vernieuwers. Graag wil ik directeuren of bestuurders adviseren en helpen om zelf de regie te blijven voeren en daardoor het innovatieproces te laten slagen

 

Organisaties werken regelmatig alleen aan veranderingen en innovatieprocessen. Dit gaat vaak ten koste van een goede samenwerking met de omgeving. Naast aandacht voor de samenwerking binnen de organisaties heb ik in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar samenwerking tussen organisaties (organisatienetwerken) en de invloed van leiderschapsnetwerken op innovaties en kwaliteitsverbetering. De onderzoeksresultaten en mijn adviezen om samenwerking tussen organisaties of op (inter) bestuurlijk niveau te versterken deel ik graag met geïnteresseerde directeuren, bestuurders en netwerken.

Als ik later groot ben….

Hoop ik dat ik mijn positieve levensinstelling heb kunnen delen.

Wat is mijn verborgen talent?

Ik ben van nature een creatieve systeemdenker. Hierdoor zie ik vaak nieuwe kansen en mogelijkheden.

Waar kun je me wakker voor maken?

Een zonnige ochtendwandeling met mijn hond of een sportieve mountainbikerit in het Heuvelland.

Thema’s waar ik mee kan helpen